NYA ELLIPTISKA KURVOR FÖR ATT SÄKRA INTERNET PUBLICERADE

I förra veckan publicerade IETF dokumentet RFC 7748 – Elliptic Curves for Security. Denna RFC specificerar två elliptiska kurvor avsedda att exempelvis implementera nyckelutbyten (ECDHE), signering (https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_Diffie%E2%80%93Hellman) och kryptering i olika Internetorotokoll. Exempelvis kommer kurvorna i och…

CRYPTECHS ÅRSRAPPORT FÖR 2015

Assured arbetar i det öppna HSM-projektet Cryptech. I slutet av december släpptes Cryptechs årsrapport för 2015. (pdf). Bland de saker som åstadkommits under året kan nämnas en lösning för att signera DNSSEC-zoner inklusive att generera…

CRYPTECH OPEN CRYPTECH HACKDAY

On July 18, right before the IETF 93 meeting, the Cryptech project will organize an open hackday in Prague. This is a great opportunity to become acquainted with the CrypTech software platform using the…