The Little Black Book of Scams

With Christmas fast approaching, many of us make great targets for scammers unless we manage to stay vigilant. In an attempt to help the average consumer detect and protect themselves against scams…

PÅ JAKT EFTER DIGITALA SÅRBARHETER

IT-Säkerhetsexperten Alexander Alasjö intervjuades nyligen om sitt arbete på Assured för Högskolan i Halmstad, där han studerade fram tills 2017. I intervjun kan du läsa om hur det är att arbeta på…

SNART DAGS FÖR SECURITY FEST 2016!

Om bara två dagar är det dags för säkerhetskonferensen Security Fest 2016 i Göteborg. Bland skaparna och arrangörerna av konferensen återfinns Assureds Jesper och Johan. Assured är även stolt sponsor av konferensen.…

UPPDATERAD IMPLEMENTATION AV SIPHASH

SipHash är en så kallad pseudoslumptalsfunktion (psudo random function – PRF), det vill säga en nyckelberoende funktion som mappar indata till ett utdata på ett slumpmässigt sätt. Typiska exempel på användning av PRF:er…

NYA ELLIPTISKA KURVOR FÖR ATT SÄKRA INTERNET PUBLICERADE

I förra veckan publicerade IETF dokumentet RFC 7748 – Elliptic Curves for Security. Denna RFC specificerar två elliptiska kurvor avsedda att exempelvis implementera nyckelutbyten (ECDHE), signering (https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_Diffie%E2%80%93Hellman) och kryptering i olika Internetorotokoll. Exempelvis kommer kurvorna i och…

CRYPTECHS ÅRSRAPPORT FÖR 2015

Assured arbetar i det öppna HSM-projektet Cryptech. I slutet av december släpptes Cryptechs årsrapport för 2015. (pdf). Bland de saker som åstadkommits under året kan nämnas en lösning för att signera DNSSEC-zoner inklusive att generera…