CRYPTECHS ÅRSRAPPORT FÖR 2015

Assured arbetar i det öppna HSM-projektet Cryptech. I slutet av december släpptes Cryptechs årsrapport för 2015. (pdf).

Bland de saker som åstadkommits under året kan nämnas en lösning för att signera DNSSEC-zoner inklusive att generera nycklar. Denna lösning använder Novenakortet med Cryptechs egna bruskälla som bas och sedan Cryptechs FPGA-design samt programvara. DNSSEC-signeringslösningen använder PKCS#11-kommandon och kan därför även användas för ett antal andra syften där HSM:er används med PKCS#11. Hela lösningen finns paketerad i Deb-paket för de som inte vill bygga lösningen själv utifrån den källkod Cryptech tillhandahåller.

Det stora arbetet som pågår i Cryptech i dag är att lämna Novena och använda Crypytechs första helt egna kort – Alphakortet (pdf). Detta kort är en mer renodlad HSM-design med möjlighet att bygga aktiva skalskydd. De första prototyperna av Alphakortet berräknas vara framme i första kvartalet 2016. Just nu försöker vi färdigställa Alphakortets elschema (pdf). Om du ser några fel eller har några kommentarer skulle projektet uppskatta att få dessa postade på tech-listan.

Cryptech är ett öppet projekt som finansieras av ett antal organisationer och företag. I årsrapporten finns mer information om vem som finansierar projektet och hur pengarna använts under 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.