Get in touch!

Use the form on the right to contact us.

We answer emails as soon as we can. See the contact page for more information.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

[email protected]

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Blog

Cryptechs årsrapport för 2015

Joachim Strömbergson

Assured arbetar i det öppna HSM-projektet Cryptech. I slutet av december släpptes Cryptechs årsrapport för 2015. (pdf).

Bland de saker som åstadkommits under året kan nämnas en lösning för att signera DNSSEC-zoner inklusive att generera nycklar. Denna lösning använder Novenakortet med Cryptechs egna bruskälla som bas och sedan Cryptechs FPGA-design samt programvara. DNSSEC-signeringslösningen använder PKCS#11-kommandon och kan därför även användas för ett antal andra syften där HSM:er används med PKCS#11. Hela lösningen finns paketerad i Deb-paket för de som inte vill bygga lösningen själv utifrån den källkod Cryptech tillhandahåller.


Det stora arbetet som pågår i Cryptech i dag är att lämna Novena och använda Crypytechs första helt egna kort - Alphakortet (pdf). Detta kort är en mer renodlad HSM-design med möjlighet att bygga aktiva skalskydd. De första prototyperna av Alphakortet berräknas vara framme i första kvartalet 2016. Just nu försöker vi färdigställa Alphakortets elschema (pdf). Om du ser några fel eller har några kommentarer skulle projektet uppskatta att få dessa postade på tech-listan.

Cryptech är ett öppet projekt som finansieras av ett antal organisationer och företag. I årsrapporten finns mer information om vem som finansierar projektet och hur pengarna använts under 2015.